Potkal se člověk s člověkem a nápad s nápadem.

Na úplném začátku byla chuť vytvořit v jednom z objektů v areálu bývalé LDN v Novém Boru Komunitní centrum jako společný prostor napříč různými cílovými skupinami. Prostor pro mezigenerační a mezioborová společná setkávání, aktivity určené primárně seniorům a také široké veřejnosti. „To nám dává obrovský smysl a velký význam pro budoucí rozvoj aktivit mezi námi, jež tuto myšlenku a také prostor společně sdílíme“. Andrea Málková, ředitelka organizace Spravedlivý mezi seniory, o.p.s.

Spravedlivý mezi seniory o.p.s. byl hybnou silou a motivací pro další organizace, které Komunitní centrum postupně svými aktivitami pro veřejnost naplňují. V současnosti zde můžete nalézt kromě naší organizace také poskytovatele domácí zdravotní péče Centrálu Perla ,a.s., občanské sdružení Rodina v centru o.s., nebo Občanskou poradnu o.s.

Máte-li chuť se na rozvoji poskytovaných služeb pro veřejnost spolupodílet nebo provozujete–li činnost prospěšnou veřejnosti a chcete být součástí našeho Komunitního centra, srdečně Vás mezi nás zveme.

Spravedlivý mezi seniory o.p.s. je nezisková organizace, jež byla založena v roce 2010 a poté byla v roce 2014 transformována na obecně prospěšnou společnost. Své služby podpory a pomoci nabízí seniorům všech věkových skupin a také lidem pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí.

Co je naším cílem:

  • Cílem je zvládnout seniorský věk smysluplně, aktivně a navíc v komunitě lidí, se kterými si máme co říci.
  • Cílem je také pomoci zvládnout mnohdy těžká období rodin, jež se dostávají do situací, kdy se sami chtějí starat o své blízké a to nejenom o seniory.
  • Naše práce se věnuje podpoře v informovanosti  všech našich pečujících a také jejich rodin.
  • Věnujeme se podpoře seniorů všech věkových skupin.
  • Vytváříme aktivní centrum pro společné setkávání a prostor pro aktivity, jež se stávají nedílnou součástí volného času každého z našich klientů.
  • Možnost sdílet svůj život, radosti i starosti, veselí i smutek v komunitě lidí se společným zájmem, chutí a postojem.
  • Vytváříme aktivity zabývající se vším, co naše klienty zajímá, baví, z čeho mají radost, co mohou nabídnout dalším našim členům, čím jim sami mohou pomoci a v čem jim poradit.
  • Aktivity, které podporujeme od lidí z praxe, z řad odborné veřejnosti i medicínské praxe, také od poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na Novoborsku a v celém Libereckém kraji.

Kdo jsou naši klienti?

Uvědomujeme si, že díky moderní medicíně a jejímu rozvoji se prodlužuje nejenom náš věk, ale také samotná kvalita zdraví a celkové kondice každého z nás. Čas, který mnozí z nás strávíme v tzv. důchodovém věku může být klidně i dalších 20 – 25 let. To opravdu není málo!

Jak se k této životní etapě postavíme? Jak tuto etapu prožijeme? To záleží z veliké části na nás samotných.

Buďme scénáristy a režiséry vlastního filmu Život s námi samými v hlavní roli.    

Každé životní období v lidském životě je námi nějak vnímáno. Začíná to již od dětství, kdy malé děti připravujeme na vstup do mateřské školky, kdy připravujeme na vstup do školy našho předškoláka, nástupem na  základní školu ho učíme být správným školákem, středoškolákem a dospělým, který bude pracovat a žít plnohodnotný život. To vše nás všichni učí a připravují nás na to. Jen se jaksi opomíná to, co bude, až přijde doba, kdy přestaneme pracovat. Co bude potom? Ano. Budeme senioři. Jen nás jaksi nikdo na toto období, jak to vlastně všechno bude, až budeme na tzv. odpočinku, nikdo nepřipravuje. A my chceme vnímat naše seniory stejně jako naše děti.

Každý z nás má jiné požadavky na život, jiné cíle, sny, každý máme na věci kolem trošku jiné náhledy a požadavky. Proč takto nevnímat sebe sama i ve věku, kdy mě čeká odchod do důchodu a tzv. odpočinek. Je nám jasné, že jiné požadavky na své potřeby i vlastní čas bude mít člověk v bezprostředním předseniorském věku 60 let, jiné požadavky na život bude mít člověk v 70 či 80 letech. Naučme se společně věci prožívat a žít kvalitně i v tomto období.

Chceme oslovit klienty tzv. 55 + věkové skupiny. Mnozí prožívají těžká období, kdy se těsně před důchodem ocitají bez práce v evidenci úřadů. Mnohé trápí zdraví a nemoc. Mnohé také tyto problémy vůbec netrápí, ale řeší zcela jiné věci. Proč si vzájemně nepomoci? Radou, společným odpolednem stráveným oblíbenou aktivitou, činností, novými věcmi kolem sebe. Obklopme se vším, co nás bude bavit a naše životy naplňovat.

Staráte se o svého blízkého doma? Docházíte za svým nejbližším domů každý den, abyste mu mohli poskytnout maximální péči a podporu? Nebo se zatím na tuto životní cestu chystáte? Možná to ani nevíte, ale přeci Vás zajímají věci kolem tohoto tématu?

Pak jste tady správně :)