Články

Píšeme pro Vás články ve spolupráci s portálem Medispot.

1. Vzdělání seniorů

Jedním z nejdůležitějších požadavků celoživotního vzdělávání je, aby příležitost vzdělávat se měli skutečně všichni, aby byli ke studiu dostatečně motivováni, a to po celou dobu svého života, tedy i v pozdějším seniorském věku. Čtěte více

 

2. Podpora vzdělání seniorů

Vzděláním seniorů se zabývá geragogika, jejíž náplní je podpora aktivního životního programu ve stáří. Podpora tzv. celoživotního vzdělávání je prostředníkem, který dává seniorům nový impuls a pomáhá jim objevovat další smysl jejich života. Čtete více

3. Aktivní stáří

Nárůst počtu seniorů se týká všech vyspělých zemí světa, tedy i Česka, tudíž by plánovaná příprava na stáří měla být běžnou součástí života každého z nás. Čtěte více

Image

4. Evropský týden mozku je tu

Každý rok pravidelně od 11. března je čas připomenout si, že naše paměť, tvořivost, představivost a další oblasti mozkové činnosti můžeme sami aktivně ovlivňovat. Tímto datem totiž začíná Evropský týden mozku, který trvá do 17. března. Čtěte více