Vzdělání seniorů

Jedním z nejdůležitějších požadavků celoživotního vzdělávání je, aby příležitost vzdělávat se měli skutečně všichni, aby byli ke studiu dostatečně motivováni, a to po celou dobu svého života, tedy i v pozdějším seniorském věku.

Tento fakt podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, kde se předpokládá zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. Mezi tyto potřeby se řadí vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

Vzdělání dnes

V dnešní době se problematice vzdělávání seniorů a podpoře aktivního životního programu ve stáří zabývá hraniční vědní disciplína nazývaná gerontagogika, jejíž cílovou skupinou jsou lidé ve věkové skupině 65 let a více. Gerontagogika je tedy vědou o „vzdělávání ve stáří a ke stáří“. Vzdělávání lidí v seniorském věku musí samozřejmě mít a má, jako každé jiné vzdělávání určité sociální či věkové skupiny, svoje cíle, motivy a funkce, svůj význam.

Řada studií potvrzuje, že vzdělávací aktivity v seniorském věku jsou považovány za jeden z nejdůležitějších faktorů udržení kvality života, což je samo o sobě silnou motivací a cílem dalšího vzdělávání. V této životní etapě vzdělávací aktivity přispívají k pocitu důstojnosti, sebedůvěry a životního uspokojení, napomáhají k upevňování duševního a fyzického zdraví. Stejně tak posilují mobilizaci intelektuálních a kognitivních funkcí.

Funkce a význam

Dle primárního cíle a výchovy vzdělání:

 • vzdělávací: získávání poznatků, informací, zkušeností,
 • kulturně-kultivační: rozvoj osobnosti v oblastech uměleckých, kulturních a pohybových,
 • sociálně-psychologické: oblast sociálních vztahů, psychického rozvoje, cílená aktivita.

Dle specifického zaměření a výchovy vzdělání:

 • preventivní: opatření vedoucí k pozitivnímu ovlivnění průběhu stáří a stárnutí,
 • anticipační: pozitivní připravenost na změny ve stylu života, hlavně při odchodu do důchodu,
 • rehabilitační: znovuobnovování a udržování fyzických a duševních sil, příprava pro další existenci,
 • posilovací (stimulační, kultivační): rozvoj a kultivace zájmů, potřeb a schopností,
 • kompenzační: vzdělávací aktivity kompenzují úbytek sociálních kontaktů,
 • aktivizační: začlenění se do současné společnosti,
 • komunikační: komunikace s okolím a tak i s celou společností,
 • relaxační: plnohodnotné trávení volného času vedoucí k vnitřní harmonii člověka,
 • mezigenerační porozumění: orientuje se na prevenci, ale i řešení mezigeneračního napětí.