Aktivní senior

V roce 2015 spouštíme celkem 6 aktivit určených pro seniory a širokou veřejnost. Každá z těchto 6 aktivit se od jejího spuštění bude pravidelně opakovat. Vytvoříme tím tak mezigenerační centrum podpory - prostor pro pravidelná společenská setkávání, vzdělávací a edukační aktivity, odborné přednášky, besedy, diskuze, zájmové kurzy a volnočasové aktivity. Chceme, aby naše centrum aktivního stáří žilo se svými klienty a jejich potřebami.

Aktivity:

  1. CESTOMÁNIE – KŘÍŽEM KRÁŽEM – první z cyklu cestovatelských besed, kterou jsme zahájily v únoru 2015. Pořádané besedy jsou pro všechny, co rádi cestují a zajímají se o poznávání krás České republiky a chtějí tak společně prožít a poznat dobrodružství za hranicí naší republiky. Besedami nás provázejí zkušení cestovatelé z Jednoty bratrské sídlící v České Lípě pravidelně jednou měsíčně.
  2. AKTIVITY S „D“ PORADNOU – v  březnu jsme společně s D poradnou spustily besedy zabývající se nástrahami dnešních podvodníků a prevencí „nenaletění“ na jejich triky za pomoci společenských deskových her jako například „Konečně doma“. V rámci těchto besed si společně s poradci také osvojíme znalosti o finanční gramotnosti. Naše společná setkání se budou konat jednou za dva měsíce, kde se seznámíme s dalšími otázkami podvodů a dalšími společenskými deskovými hrami zabývající se touto tématikou.
  3. KLUB GÉNIUS aneb ZŮSTAŇME BYSTŘÍ – klub GÉNIUS chceme zahájit v květnu 2015, kde se budeme věnovat prevenci Alzheimerovy nemoci při vedeném tréninku paměti pomocí speciálních metod a pomůcek, myšlenkových map, jazykových a počítačových kurzů. Společná setkávání se budou konat jednou za měsíc. Rádi bychom zapojili všechny, kdo si chtějí procvičit paměť jak zábavnou tak i naučnou formou. Pro všechny zájemce bude k dispozici i knihovna pro vypůjčení tréninkových materiálů a odborné literatury.
  4. POHYBOVÉ AKTIVITY – naším společným cílem je vytvoření ideálního místa pro starší lidi, kteří by chtěli spojit pobyt na čerstvém vzduchu s aktivním pohybem. Proto jsme se rozhodli vytvořit Senior fit park, který by byl otevřen od června 2015.  Tyto prvky budou navrženy na míru seniorům a budou naplňovat jejich potřeby na procvičování jemné motoriky a posílení všech důležitých svalových skupin. Senior fit park bude zahrnovat cvičebně rehabilitační prvky pro venkovní použití, a protože po námaze by měl také přijít zasloužilý odpočinek, tak si naši návštěvníci mohou posedět na lavičkách v příjemném prostředí rozkvetlého parku, kterým slouží k relaxaci. Budeme se snažit zůstat fit jak na těle, tak na duši jedenkrát za měsíc – připravujeme muzikoterapii, bubínkování a cvičení proti bolestem zad a kloubů přímo pro seniory.
  5. TVOŘIVÉ ČINNOSTI –  díky tvořivé činnosti a šikovnosti seniorů chceme vytvořit klub všech, co by se chtěli zapojit a společně tak vytvářet výrobky s našimi aktivními dobrovolnými seniorkami, které by rády předaly své znalosti z jistých oblastí. Samotná činnost bude zahájena v září 2015. Aktivita se bude týkat dvou částí a budeme ji pořádat dvakrát do měsíce. První části této aktivity je Paličkování, kdy se za pomoci aktivní seniorky naučíte, jak se dělá krajka a procvičíte si další ruční práce jako je háčkování, vyšívání a jiné. V druhé části aktivity se s pomocí jiné aktivní seniory naučíte například jak navlékat korálky, jak plést z papíru a další věci. Tato aktivita napomůže k procvičení jemné motoriky tím, že se zaměříme na jemné pohyby prstů a jejich koordinaci, celkovou pohyblivost a zároveň také jejich obratnost.
  6. BESEDY O PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ OBLASTI SPOJENÉ S DUCHOVNEM – aktivita bude spuštěna od listopadu 2015. V této aktivitě se budeme věnovat odtabuizování smrti. Budeme dodávat odvahu a sílu, neodvracet se od beznadějně nemocných, ale naopak se umírajícímu člověku přiblížíme a přimkneme se k němu. Seznámíme se s pravidly, jak se umět bránit proti spoustě nástrahám všedních dní jako je například bezpečnost seniorů, šikana, týrání apod. Zároveň se v této aktivitě budeme věnovat besedám s duchovním nebo se například zamýšlet nad knihou „O smrti a umírání”. Také se spolu s autorkou Jiřinou Šiklovou posadíme nad jejími knížkami „Dopisy vnučce“ a „Deník staré paní“.

Dále plánujeme v průběhu roku 2015 nebo roku 2016 spustit aktivitu "Senior čte dětem", kdy bude někdo z řad seniorů předčítat určitým skupinám dětí. Propojíme tak občany starší a mladší, aktivního seniora s dětmi například z organizace Beran a.s. nebo Dětského domova Krompach a jiných. V rámci této aktivity hodláme seniory s dětmi propojit formou "Adoptuj si svou babičku / dědečka".