Aktivní stáří

Nárůst počtu seniorů se týká všech vyspělých zemí světa, tedy i Česka, tudíž by plánovaná příprava na stáří měla být běžnou součástí života každého z nás.

Důležitou roli spojenou s vyhledáváním aktivního života ve stáří hraje vzdělání. Na rozdíl od dřívějších let je dnes vzdělání považováno za nezbytnou součást života, což nám přináší jistotu, že příští generace budou odcházet do důchodu vzdělanější a úměrně s tím poroste poptávka po dalším vzdělávání.

Ale již v současné době žije v Česku početná skupina vzdělaných seniorů, kteří mají zájem prožít své stáří aktivním způsobem.

Faktory ovlivňující způsob aktivního života

Nepřetržitá stimulace mozkové činnosti. Mozek souvisí s nervovým systémem a vyplatí se jej trénovat, a to nejen z důvodu funkce dobré paměti, což platí ve stáří dvojnásobně. Trénovat mozek lze i prostřednictvím rozvíjení zájmových činností či dalšího vzdělávání.

Snížení nadváhy a obezity prostřednictvím řízeného pohybu. Adekvátní tělesná váha je účinnou obranou před řadou civilizačních nemocí, rovněž šetří klouby a celý pohybový systém, který je nezbytný pro vedení aktivního způsobu života.

Optimistický přístup k životu a pozitivní vnímání světa vede k dlouhověkosti. Umění radovat se z maličkostí, těšit se na nové přátele, plánovanou událost atd.  Optimistických přístupem k životu dochází k eliminování depresí a obav z budoucnosti, které se negativně podepisují na celkovém stavu seniora.

Úprava tělesné váhy v souvislosti s optimálním nastavením správné životosprávy. Tvorba jídelníčku dle potřeb seniorů. Dostatečný přísun vápníku a zvýšený příjem vitamínů prostřednictvím ovoce a zeleniny.

Zapojení seniora do pravidelných činností aktivuje tělo a mysl a tím prodlužuje život.  Důležité je dřívější práci nahradit jinými aktivitami, které jsou užitečné a pravidelné. Výborná je také jedinci přiměřená každodenní fyzická aktivita například formou delších procházek, prací na zahradě atd.