Podpora vzdělávání seniorů

Vzděláním seniorů se zabývá geragogika, jejíž náplní je podpora aktivního životního programu ve stáří. Podpora tzv. celoživotního vzdělávání je prostředníkem, který dává seniorům nový impuls a pomáhá jim objevovat další smysl jejich života.

Starší lidé si obecně kladou větší důraz na vnitřní smysl své činnosti. Při tvorbě projektů pro seniory je třeba vzít v úvahu řadu individualit, počínaje sociálním a společenským postavením a konče konkrétní věkovou hranicí rozdělenou do tří skupin.

Přehled věkových skupin:

 • Mladší senioři – 65 – 74 let
 • Starší senioři - 75 - 84 let
 • Staří senioři – 85 a více

Motivace seniorů

Důležitou roli v oblasti vzdělávání seniorů hraje jejich motivace. Z hlediska potřeb jednotlivých seniorů byla rozdělena do tří skupin.

Přehled skupin potřeb:

 • Potřeba vzdělávací – do této skupiny patří senioři, kteří se snaží udržet krok s dobou.
 • Potřeba sociální – do této skupiny, lze zařadit jedince s vrozenou potřebou kontaktu s jinými lidmi.
 • Potřeba seberealizace – do této skupiny řadíme jedince s potřebou mít uplatnění ve společnosti.

Pozitivní faktory podpory vzdělávání seniorů

 1. Změna myšlení spojená s posunem hodnot dávajícím přednost před materiálnem důstojnému prožití zbytku života.
 2. Zvyšující se zájem společnosti o témata spojená se seniory.
 3. Zvyšující se zájem ze strany seniorů o účast na programech spojených s podporou vzdělávání.
 4. Zvyšující se sociální úroveň života seniorů.
 5. Prodlužující se aktivní část života seniorů, včetně pozitivního efektu na jejich zdraví.
 6. Do budoucna využitelný nárůst získaných poznatků o stáří.