Fotogalerie

Výstava „Čím se baví senioři ve volném čase“

Dne 12. března proběhlo ve foyer Městského divadla  v Novém Boru slavnostní otevření výstavy nazvané „Čím se baví senioři ve volném čase“ se zástupkyní spoluorganizátorky výstavy Hany Novotné ze Svazu důchodců ČR o.s., ZO Nový Bor a se zástupci Městského úřadu Nového Boru.

Na výstavě se vystavovali rukodělné výrobky novoborských aktivních seniorů a vítězné fotografie ze soutěže SDČR.

Ve spolupráci s paní Novotnou jsme do této výstavy zapojili dvě aktivní seniorky pocházející z Kamenického Šenova – paní Věru Nejezchlebovou se svými drhanými výrobky, košíky z papíru a věcí z korálků a s paní Miroslavu Pravdovou, která přispěla svými výrobky z krajky, které tvoří pomocí techniky paličkování.

Tereza Kavanová

Spravedlivý mezi seniory o.p.s.

Vánoční punč

Dne  17. 12. 2014  se konala první akce pro veřejnost ”Vánoční punč v zahradě”, která by se chtěla stát v našem centru tradicí. Celým programem této akce nás doprovázel moderátor pan Zdeněk Kaňka, jež má k našemu areálu velmi hezký a osobní vztah.

Celý program obohatily úžasným vystoupením také naše milé děti z Dětského domova v Krompachu v Čechách. S vystoupením maličkých mažoretek a hudebního kroužku velkých slečen, bylo nejen učiněno za dost krásnému zážitku, také hlubokému lidského dojmu každého návštěvníka. Pozvání mezi nás také přijal duchovní správce českolipského vikariátu litoměřické diecéze, administrátor Cvikovské farnosti pan farář Mgr. Rudolf Řepka. Jeho předvánoční sváteční slovo nám nejen připomnělo duchovní význam Vánoc, vneslo do myslí každého z nás tu pravou vánoční atmosféru, ale také uvědomění důležitosti lidské sounáležitosti a mezigeneračního sdílení života. Dojemné bylo zažít děti z dětského domova, které se podělily o své zážitky právě s panem farářem. Z jejich projevů bylo cítit radost a nadšení z celé atmosféry a také z právě absolvovaných her v osvícené zimní zahradě, jejichž vyvrcholením byla nadílka v podobě dárků pro každého.  Milý dárek darovaly také děti z dětského domova našemu centru. Nečekali jsme to a byli jsme nesmírně dojatí jejich srdečností a upřímnou radostí. Jelikož vánoční čas byl v plném proudu, počasí zimní a sychravé, podával se horký punč a domácí vánoční cukroví i slané pečivo vyrobené našimi dobrovolnými dárci. Za což jim ještě jednou srdečně děkuji.

Užít si s námi tento předvánoční čas přišlo kolem 60 návštěvníků. Volnou chvilku si také našli zástupci úřadu města Nový Bor, přivítali jsme paní místostarostku Ing. Stanislavu Silnou, která přišla v roli babičky s dvěma vnoučátky. Bylo to prostě úžasné a já bych velice ráda poděkovala všem, kteří si našli chvilku a přišli mezi nás. Věřím, že jsme odcházeli domů všichni s pocitem krásného zážitku a s velkým těšením na další vánoční punč v zahradě.

Slavnostní otevření Komunitního centra v Novém Boru

Měli jsme chuť vytvořit v Novém Boru společný prostor pro mezigenerační společné setkávání a aktivity. To nám dává smysl a velký význam pro budoucí rozvoj aktivit mezi námi.  Proto naše aktivita spojila své síly a zahájila provozování současně s místním občanským sdružením Rodina v centru.

V listopadu 2014 jsme tak slavnostně naše Komunitní centrum určené seniorům otevřeli.

„Prostory komunitní centra mají sloužit k setkávání a aktivnímu trávení volného času seniorů. Naším cílem je, aby zde docházelo i ke generačnímu propojování při různých akcích. V blízké budoucnosti máme v plánu v tomto areálu otevřít i centrum pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, které by poskytovalo také odlehčovací služby pro pečující osoby," sdělila Andrea Málková, statutární ředitelka neziskové organizace Spravedlivý mezi seniory.

Otevření občanského sdružení Rodina v centru v Novém Boru